आत्मा व्यवस्थापन समिति

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डी. वाय. गायकवाड
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी
सदस्य
9766249914

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ आर. डब्लु. खेरडे
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
सदस्य
9421822121

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. सु. ना. सुखदेवे
जिल्हा उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
सदस्य
9423621970

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. एन. बी. बावगे
जिल्हा उप आयुक्त रेशीम उधोग
सदस्य
9421551635

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. ए. वाय. ठाकरे
प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
9420409960

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. सी. यू. पाटील
प्रमुख प्रादेशिक संशोधन केंद्र
सदस्य
9552542541

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
विनय ठमके
प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
सदस्य
9011400412

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. एम. एच. मिश्रा
प्रतिनिधी अशासकीय संस्था (विस्तार )
सदस्य
9975220295

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
प्रविण मेश्राम
जिल्हा व्यवस्थापक नाबार्ड बँक
सदस्य
9423131115

10.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. प्रशांत देशपांडे
प्रमुख जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
7507766003

11.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
बी.एल. पाटील
प्रकल्प संचालक आत्मा
सदस्य सचिव
9404315227