शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( तूर )    ( भाजीपाला )   ( हरभरा )   ( ज्वारी )   ( ओवा )  
शेतकरी अभ्यास दौरे