शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( तूर, भाजीपाला ज्वारी सोप-ओवा )
शेतकरी अभ्यास दौरे