शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( भाजीपाला ,    तूर )
शेतकरी अभ्यास दौरे