शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( भाजीपाला )   ( तूर ) ( ज्वारी ) ( सोप-ओवा )
शेतकरी अभ्यास दौरे