शेतकरी प्रशिक्षण
कृषि विभागाचे प्रात्यक्षिक - ( भुईमूग )
शेतकरी अभ्यास दौरे
कला जथ्था
किसान गोष्टी